حوزه درمان دانشگاه علوم پزشکی کردستان در اعتبار بخشی دور سوم بیمارستانهای استان در سال 96 به موفقیت دست یافت.

 معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی کردستان درگفتگوبا خبرنگارخبرگزاری موج ،اظهارنمود: از ابتدای بهمن 95 تا پایان خرداد 96 ارزیابی بیمارستانهای تابعه دانشگاه بر اساس برنامه اعتبار بخشی ملی توسط ارزیابان وزارت متبوع بعمل آمد که علی رغم تغییرات کسترده و بنیادی در سنجه های اعتباربخشی دور سوم و نیز زمان محدود ما بین ارسال سنجه های جدید اعتبار بخشی تا زمان شروع ارزیابی ها و تغییرات مکرر در بدنه مدیریتی و کارشناسان شاغل در بیمارستانها به دلایل مختلف از جمله انتقالی و پایان تعهدات و ... و فشردگی کاری ناشی از نگرش عملکردی در سنجه های جدید این معاونت با اتخاذ تدابیر مناسب از جمله برگزاری کارگاه ها ، کلاسهای آموزشی ، آموزش حضوری رابطین اعتبار بخشی ، پاسخگویی تلفنی در کل ساعات شبانه روز به سوالات همکاران ، انجام پایش های متعدد جهت هر بیمارستان (حداقل سه پایش) و انجام یک پایش نهایی ( یک هفته قبل از ارزیابی نهایی توسط تیم کارشناسی ) اقدام به استقرار و نهادینه سازی فرایند اعتبار بخشی در تمام بیمارستانها در سطح استان نمود که اعلام نتایج اعتبار بخشی توسط وزارت متبوع موید این موضوع است.

دکتر هومن قصری افزود: علی رغم کاهش درجه اعتباربخشی تعداد قابل توجهی از بیمارستانهای سطح کشور در دوره سوم اعتبار بخشی خوشبختانه با تلاش همکاران و مدیران حوزه درمان دانشگاه،حمایتهای ریاست محترم دانشگاه ، جدیت کلیه کارکنان و مسئولین بیمارستانهای سطح استان ، همکاری کلیه حوزه های دانشگاه و نظارت ستاد معاونت درمان وزارت متبوع سطح اعتبار بخشی تمام بیمارستانهای دانشگاه همانند سال گذشته حفظ و سه بیمارستان جدید کوثر سنندج ، شهید چمران سروآباد و شهدای دهگلان  نیز موفق به دریافت عنوان درجه یک  اعتبار بخشی شدند.

وی اظهار داشت: در حال حاضر حدود 93 درصد بیمارستانهای دانشگاه در سطح استان دارای درجه 1 اعتبار بخشی هستند که برای یک مورد بیمارستان دارای درجه 2 نیز اقدامات اصلاحی و نیز درخواست ارزیابی مجدد برای افزایش درجه اعتبار بخشی انجام شده است .

معاون درمان دانشگاه اضافه کرد: این مهم علاوه بر تایید مجدد توانمندی همکاران حوزه درمان دانشگاه موید روند مناسب ارتباطات درون و برون سازمانی این معاونت و نیز بیانگر تبلور کار گروهی و تیمی در حوزه درمان دانشگاه است که با رهنمودهای ریاست محترم دانشگاه قابلیت نهادینه شدن در تمام فرایندهای جاری امور درمان خواهد بود.

لازم به ذکر است اعتبار بخشی بیمارستانها بالاترین روش نظارتی در سطح ایران و تمام کشورهای توسعه یافته جهان برای ارزیابی و کنترل فرآیندهای درمان بوده و تا کنون سه دوره آن در سطح کشور توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی انجام شده است.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج