کبد بانوی مرگ مغزی در اصفهان به بیمار نیازمند اهدا شد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان  ، مسوول واحد فراهم آوری اعضای پیوندی مرکز آموزشی درمانی الزهرا اصفهان گفت: زهره نصری نصرآبادی 46ساله در بیمارستان کاشانی بستری و در اثر خونریزی مغزی دچار مرگ مغزی شده بود.

مریم خلیفه سلطانی افزود: با رضایت خانواده انسان دوستش کبد این بانوی مرگ مغزی در مرکز برداشته شد.

وی گفت: کبد وی برای پیوند به بیمارستان نمازی شیراز ارسال شد.

 

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج