مسوول دامپزشکی سر پل ذهاب از کشف بیش از ۳۳۰ کیلوگرم گوشت مرغ بدون علامت استاندارد، فاسد و بسته‌های آلایش شامل دل، جگر وسنگدان در شهرستان سرپلذهاب خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج کرمانشاه، مالک عظیمی گفت :این میزان درپی گشت مشترک مسوولان مرکز بهداشت و شبکه دامپزشکی شهرستان از واحدهای صنفی کبابی ۱۳۰ کیلوگرم مرغ و ۲۰۰ کیلوگرم جگر فاسد و غیربهداشتی کشف شد.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج