به منظور افزایش رضایت مندی ذی نفعان و در راستای تسهیل شرایط برقراری ارتباط مردم به ویژه بیماران، همراهان و پرسنل برای ارسال پیشنهادات و انتقادات، درگاه ارتباط مردمی در دانشگاه علوم پزشکی گیلان راه اندازی شد.

به گزارش خبرگزاری موج از رشت، طلعت کاویانی اظهار کرد: این درگاه به منظور افزایش رضایت مندی ذی نفعان و در راستای تسهیل شرایط برقراری ارتباط مردم به ویژه بیماران، همراهان و پرسنل برای ارسال پیشنهادات، انتقادات و موارد مورد انتظار، به درخواست روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی گیلان و با همکاری واحد  it ایجاد و راه اندازی شد.

وی افزود: تصویر، صدا و متن از طریق این درگاه قابل ارسال است.

سرپرست روابط عمومی دانشگاه علوم پزشگی گیلان گفت: بی شک سازمانی که کارکنان آن با یکدیگر، ارباب رجوع و سایر سازمان ها ارتباطات موثر نداشته باشد نمی تواند توانمندی های لازم را برای اجرای وظایف خود کسب کند، از سوی دیگر، برقراری ارتباط، بستری مناسب برای مبادله اطلاعات، دانش و تجربیات می باشد.

کاویانی با بیان اینکه ارتباط برای هماهنگی فعالیت های گروهی، اجرای وظایف رهبری و انجام وظایف مدیریتی لازم است خاطر نشان کرد:  در مدیریت اموری چون ارتباطات انسانی، عوامل موثر بر ارتباطات، گروه های رسمی و غیررسمی، روش های بهبود ارتباطات و رفع موانع ارتباطی در سازمان حائز اهمیت است.

وی تصریح کرد: برای دستیابی به حداکثر بهره‌وری در سازمان ها، سیستم ارتباطات باید به گونه‌ای باشد که در همه حال اطلاعات مربوطه را در اختیار مدیران برای برنامه ریزی و تعیین الویت ها قرار دهد.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج