مدیر کل میراث فرهنگی استان اصفهان گفت: هم اینک در پهنه استان اصفهان، با همت فعالان گردشگری استان و با حمایت اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان ۸۹ هتل در حال ساخت است.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، فریدون الله یاری با اعلام این مطلب افزود: یکی از مهم ترین سیاست های اداره کل میراث فرهنگی استان در سه سال گذشته، گسترش گردشگری به صورت متوازن در پهنه استان بوده است، به همین دلیل هم با تشویق سرمایه گذاران بخش خصوصی موفق شده ایم تا آنها را به سمت فراهم ساختن زیرساختهای گردشگری سوق دهیم.

وی افزود: هم اکنون و با حمایت قاطعانه اداره کل میراث فرهنگی استان و سایر نهادهای مربوطه به ویژه استاندار اصفهان، ۸۹ هتل در تمامی نقاط استان اصفهان در حال ساخت است.

اله یاری با تاکید بر اینکه هدف ما گسترش گردشگری در تمامی مناطق استان و تمرکززدایی از مرکز استان است تصریح کرد: پیش از این عمدتا گردشگری فقط در مناطقی همچون اصفهان و کاشان پیشرفت داشت، لکن هم اکنون در حالی که گردشگری در این دو شهرستان همچنان از رشد فزآینده ای برخوردار است، تلاش کرده ایم تا با تشویق سرمایه گذاران به ویژه فعالان بومی و محلی، سرمایه های سرگردان را به سمت توسعه زیرساختها در سطح استان سوق دهیم.

مدیرکل میراث فرهنگی استان تصریح کرد: از تعداد ۸۹ هتل در دست ساخت در استان، ۱۰ هتل با درجه ۵ ستاره بوده و سایر هتل ها نیز از ۴ ستاره تا یک ستاره هستند، با این وصف هم اکنون این هتلها ۱۵ تا ۶۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشته اند.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد تا با اتمام این طرحها، استان اصفهان شاهد جهشی بزرگ در مقوله اقامت باشد.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج