مدیر منطقه ۷ شهرداری اصفهان گفت: طرح ترافیکی بزرگراه چمران حدفاصل زیرگذرلاله تا پل چمران در شورای عالی سیاست گذاری طرح ها در شهرداری اصفهان در حال بررسی است.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، علی اصغر شاطوری گفت: بزرگراه چمران حدفاصل زیرگذر لاله تا پل چمران  به طول ۳ کیلومتر است اما در این نقطه از شهر دسترسی خیابان های شمالی و جنوبی بزرگراه چمران مشکل بزرگی است .

وی افزود: پایین بودن ایمنی عابران پیاده و عرض کم بزرگراه چمران از مشکلات دیگر این محدوده است.

مدیر منطقه ۷ شهرداری اصفهان ادامه داد: طرح ترافیکی بزرگراه چمران حدفاصل زیرگذر لاله تا پل چمران  به شورای ترافیک ارجاع شده و مشاور طرح های خوبی ارایه کرده است اما اینکه کدام طرح باید اجرایی شود در شورای عالی سیاست گذاری طرح ها در شهرداری اصفهان در حال بررسی است و باید به جمع بندی برسد تا طرح نهایی در نظر گرفته شود.

شاطوری خاطرنشان کرد: جمع بندی طرح ترافیکی بزرگراه چمران در شورای عالی سیاست گذاری طرح ها به نتیجه خواهد رسید اما چون هزینه اجرایی هر طرح ها از متوسط تا خیلی زیاد است ناچار هستیم در بودجه سال آینده تحقق طرح ها را در نظر بگیریم اما طرح های ترافیکی کوتاه مدت احتمالی را می توان در بودجه امسال لحاظ کرد.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج