مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان گفت: مجموع نام‌های انتخابی پسران در 5 ماهه سال 96 توسط والدین آن‌ها، تعداد 2 هزار و 338 مورد مربوط به نام مبارک علی و اسامی ترکیبی با نام علی بوده است.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، حسین غفرانی در خصوص انتخاب اسامی نوزادان پسر اظهار کرد: مجموع نام‌های انتخابی پسران در 5 ماهه سال 96 از سوی والدین آن‌ها، تعداد 2 هزار و 338 مورد مربوط به نام مبارک علی و اسامی ترکیبی با نام علی بوده است.

مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان افزود: نام امیرعلی با بیشترین فراوانی در صدر جداول اسامی مرکب با نام علی و سایر اسامی برگزیده توسط مراجعان و والدین نوزادان بوده است.

 

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج