مدیر کل هواشناسی استان گیلان با توجه به کاهش میزان بارندگی در دو ماهه تابستان واحتمال کاهش بارندگی کمتر از نرمال تا آذر ماه سال 96؛ به مسؤلین استان توصیه کرد در خصوص مدیریت آب موجود در پشت سدهای استان حساسیت لازم را داشته باشند

به گزارش خبرگزاری موج از رشت، بهمن کمانگر اظهار کرد: بر طبق آمارهای موجود در اداره کل هواشناسی با بررسی های صورت گرفته میزان بارندگی در دو ماهه تابستا ن سال 96 در استان گیلان در برخی از شهرستان ها نسبت به سال گذشته ودراز مدت کاهش بین 50 تا 96 درصد را نشان می دهد .

 مدیر کل هواشناسی استان بیان کرد:  کمترین میزان کاهش بارندگی مربوط به ایستگاه جیرنده می باشد که حدود 30 در صد نسبت به سال گذشته کاهش داشته است در حالی که بر طبق آمارها ی موجود همین ایستگاه نسبت به دراز مدت کاهش 84 درصدی بارندگی را داشته است .

وی گفت:  در کلیه ایستگاههای سطح جلگه این میزان کاهش بارندگی بمیزان 50 تا 96 درصد است .

کمانگر افزود:  با توجه به اینکه در دهه اول شهریور ماه نیز بارندگی قابل توجی در استان گیلان رخ نداده وپیش بینی های فصلی سازمان هواشناسی نیز احتمال کاهش بارندگی بمیزان کمتر از نرمال تا ماههای آبان وآذر 96 را نشان میدهد ، برای حفظ منابع آب موجود خواستار توجه ویژه مسؤلین امر در این خصوص گردید.

 

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج