سرپرست معاونت میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری استان گیلان خبر داد:انجمن میراث فرهنگی در 25 روستای بخش خورگام شهرستان رودبار تشکیل شد

به گزارش خبرگزاری موج از رشت، ولی جهانی خورگام را جزو چهار بخش شهرستان رودبار معرفی نمود که دارای دو دهستان خورگام و دهستان دلفک بوده و 43 روستا را در خود جای داده است.

وی با بیان اینکه بخش خورگام با آب و هوای معتدل در ارتفاع بیش از 1700 متر نسبت به سطح دریا واقع شده است،به بررسی های باستان شناختی که توسط کارشناسان اداره کل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری گیلان در این منطقه صورت گرفته اشاره نمود و گفت:تاکنون بیش از 136 اثر تاریخی در این منطقه شناسایی وتعدادی از آن در فهرست اثار ملی کشور به ثبت رسید.

این مسئول به ارزش تاریخی روستاهای مذکور اشاره نمود و اظهار داشت:برای حفاظت و حراست از آثار تاریخی این منطقه انجمن های میراث فرهنگی در 25 روستا و یک شهر خورگام با هدف جلب حمایت مادی و معنوی مردم،تشریک مساعی همه جانبه آنان در بخش پژوهشی،حفظ،احیاء معرفی و نیز آموزش میراث فرھنگی تشکیل شد.

جهانی ایجاد تشکلی فراسازمانی در حوزه میراث فرھنگی را امری اجتناب ناپذیر و ضروری در جهت صیانت از این میراث ارزشمند تلقی نمود و خاطرنشان کرد: حفظ میراث فرھنگی نیازمند عزم ملی است و حضور نھادھا و ارگان ها به عنوان اعضای حقوقی در انجمن های میراث فرهنگی می تواند علاوه براثرگذاری در حوزه فرھنگ سازی،پژوھش و احیای میراث فرھنگی؛در بسیاری از تصمیمات و سیاست ھای اتخاذ شده گره گشا باشد.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج