استاندار کرمانشاه گفت: اگر به غنا و روزآمدی زبان فارسی نپردازیم این خطر وجود دارد که زبان ما در مقابل تحولات عظیم فرهنگی دچار آسیب شود.

به گزارش خبرگزاری موج کرمانشاه، اسدالله رازانی در گردهمایی بین‌المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی بابیان اینکه به چهار دلیل باید بیش‌ازپیش به زبان و ادبیات فارسی خصوصاً در گردهمایی این‌چنینی پرداخت، گفت: اولین دلیل آن است که زبان و ادبیات فارسی یکی از میراث‌های معنوی جهانی و از دستاوردهای بشریت است.

وی افزود: در حوزه ادبیات و فرهنگ فارسی بزرگانی ازجمله فردوسی، سنایی، حافظ، سعدی، مولوی، عطار داریم که بر بلندای قله‌های رفیع ادبیات جهان ایستاده‌اند و در جهان مانند آن‌ها زیاد وجود ندارد.

وی دلیل دوم لزوم پرداختن به زبان و ادب فارسی را رابطه آن با دین مبین اسلام دانست و تأکید کرد: امروز بعد از زبان عربی، زبان فارسی به‌عنوان زبان دین اسلام شناخته می‌شود.

رازانی بیان کرد: دلیل سوم پیوستگی زبان و ادبیات فارسی با هویت ایرانی است و هیچ عنصری به‌اندازه زبان فارسی در هویت ایرانی اهمیت ندارد اگر زبان فارسی در طول تاریخ حفظ نمی‌شد، امروز ما هم هویت خود را ازدست‌داده و تغییر هویت داده بودیم.

مدیر ارشد استان در خصوص دلیل چهارم توجه به زبان فارسی نیز افزود: امروز 80 میلیون نفر جمعیت داریم که با زبان فارسی با جهان پیرامون خود ارتباط دارند و اگر این نطق را از ما بگیرند از بعد انسانیت می‌افتیم، زیرا بارها گفته‌اند که فرق انسان با سایر موجودات ناطق بودن آن است.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج