رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان شفت گفت: اولین پیش قراول پرندگان مهاجر وارد شهرستان شفت شدند.

به گزارش خبرگزاری موج از رشت،  زمانی رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان شفت با اعلام این خبر گفت:  با کاهش تدریجی دمای هوا در مناطق شمالی و آغاز فصل مهاجرت پرندگان به عرضهای جنوبی خوتکای پر سفید که از اولین گروه پرندگان مهاجر محسوب میشود از مسیر سیبری در قطب شمال به سوی تالاب های استان گیلان مهاجرت می کند، در گیلان به سر میبرند و سپس به مهاجرت خود به سرزمین های دیگر ادامه میدهند.

زمانی افزود:  خوتکای پر سفید از خانواده مرغابی سانان و اردک های روی آبچر است و حدود 37 سانتی متر طول دارد و از خوتکا معمولی کمی بزرگتر و گردنی باریکتر دارد.

وی تصریح کرد: در همین راستا مأموران یگان حفاظت محیط زیست شهرستان شفت طی گشت و کنترل در مناطق یک نفر متخلف شکار پرنده که مبادرت به احداث غیرمجاز کومه نما و نصب تور هکش نما و شکار یک قطعه خوتکا نموده بود دستگیر و جهت طی مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد .

رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان شفت  گفت:  در حال حاضر هر گونه شکار و زنده گیری هر گونه پرنده با هر روش صید از قبیل کومه نما ، تور هوائی و سایر روشهای شکار و صید ممنوع بوده و با متخلفین برخورد قانونی صورت خواهد گرفت .

زمانی  در ادامه گفت:  از عموم شکارچیان تقاضا می شود  قبل از صدور مجوز قانونی پروانه شکار و صید از هر گونه اقدام به شکار در مناطق خودداری نمایند .

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج