روزانه ۱۲۰۰ تن ضایعات ساختمانی در شهر اصفهان جمع آوری می شود و شهرداری برای حفظ پاکیزگی شهر و جابه جایی این نخاله ها امکانات ویژه ای در نظر گرفته است.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان،  رییس اداره خدمات شهری شهرداری اصفهان افزود: در راستای حفظ پاکیزگی شهر و ایمنی شهروندان، در مجموعه خدمات شهری برای حمل نخاله های کمتر از حجم یک کامیون نخاله های خرد، سازمان خدمات موتوری شهرداری اصفهان قراردادی با یک شرکت در قالب برگزاری مناقصه منعقد کرده که بر اساس این قرارداد باکس های حمل نخاله در سطح شهر به صورت مکانیزه برای شهرداری جهت نخاله های عمرانی، خرد و فضای سبز و هم برای شهروندان نصب می شود.

غلامرضا ساکتی ادامه داد: به منظور فعالیت گسترده این شرکت، در مناطق مختلف شهری از جمله منطقه ۶ شهرداری اصفهان دفاتری فعال شده تا پس از اعلام نیاز شهروندان باکس های حمل نخاله به صورت مکانیزه در نقاط درخواستی نصب شوند.

وی با اشاره به اینکه باکس های حمل نخاله از زمان نصب در محل درخواستی تا  ۴۸ ساعت زمان برای پر سازی دارد و جهت همکاری بیشتر با شهروندان بعضا تا ۳ روز هم در محل درخواست شده باقی می ماند، خاطرنشان کرد: ظرفیت حمل نخاله این باکس ها نزدیک به ۳ تن است و بی شک اجرای این طرح به حفظ زیبایی و نظافت شهر و همچنین توجه بیشتر به مباحث ایمنی شهروندان کمک می کند.

ساکتی یادآور شد: این باکس ها در کنار ساختمان هایی که تعمیرات دارند یا در حال ساخت و ساز هستند، با رعایت موارد ایمنی و استانداردهای لحاظ شده در دستورالعمل ها نصب می شود.

وی با بیان اینکه شهروندان هنگام ساخت و ساز یا انجام تعمیرات ساختمانی ملزم به استفاده از باکس های حمل نخاله هستند، اظهارکرد: اگر از این باکس ها استفاده نشود از سوی شهرداری برخوردهای لازم صورت می گیرد، زیرا طبق قانون شهروندانی که نخاله های ساختمانی را در محل های غیر مجاز تخلیه کنند، با پیگرد قانونی و جریمه مواجه می شوند.

رییس اداره خدمات شهری شهرداری اصفهان یک خبر خوش دیگر هم برای شهروندان داشت و آن اینکه به صورت پایلوت قرار است مخزن های پسماند خشک و تر به صورت مکانیزه در نقاط مختلف شهر برای ذخیره سازی موقت این پسماندها نصب شوند.

وی تصریح کرد: در این ارتباط با یک شرکت وارد مرحله مناقصه شده ایم اما در حال حاضر دو مخزن به صورت پایلوت در ۲ پارک شهر اصفهان نصب شده است.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج