به مناسبت گرامیداشت هفته دولت 303 طرح کشاورزی روز پنجشنبه با حضور کرباسیان وزیر امور اقتصاد و دارایی در استان اصفهان به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، این طرح ها همزمان با افتتاح سیستم های نوین آبیاری ( تحت فشار) مزرعه 250 هکتاری شرکت مکانیزه اصفهان کشت وابسته به موسسه خیریه همدانیان اصفهان واقع در بخش میمه بصورت نمادین به بهره برداری رسید.

برای اجرای طرح سیستم های آبیاری تحت فشار شرکت ' مکانیزه اصفهان کشت' حدود 2 میلیارد تومان از محل اعتبارات ملی کمک های فنی وزارت جهاد کشاورزی هزینه شده است.

همچنین همزمان با این طرح 302 طرح کشاورزی دیگر استان اصفهان با سرمایه گذاری 161 میلیارد تومان به بهره برداری رسید.

154 طرح مربوط به امور فنی مهندسی و آب و خاک، 47 طرح مرتبط با تولیدات دام، طیور و آبزیان، 50 پروژه در صنایع گیاهی، 3 طرح در صنایع کشاورزی، 48 طرح در امور عشایر و یک طرح در سایر موضوعات اجرا شده است.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج