متجاوز به عنف در بندرعباس به دار مجازات آویخته شد.

به گزارش خبرگزاری موج، صبح پنجشنبه متجاوز به عنفی که پس از تعقیب نمودن یک زن و همراهانش در یکی از خیابان های بندرعباس ، با تهدید او را ربوده و مورد تجاوز قرار داده بود بامداد امروز در محل ارتکاب جرم به دار مجازات آویخته شد.

مجرم که دارای سابقه کیفری می باشد به اتهام زنای به عنف، آدم ربایی مسلحانه همراه با آزار و اذیت در شب و سرقت مسلحانه به اعدام با چوبه دار محکوم و حکم مورد نظر در مورد وی به مرحله اجرا درآمد.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج