سخنگوی شورای اسلامی رشت گفت: در جلسه امروز شورای رشت رئیس، نائب رئیس و منشی کمیسیون های پنجگانه شورای اسلامی رشت با رای اعضای کمیسیونها انتخاب شدند.

به گزارش خبرگزاری موج از رشت، فاطمه شیرزاد افزود: در کمیسیون بهداشت و محیط زیست شورای رشت  بنده  به عنوان رئیس کمیسیون و محمد حسن علیپور و محمدحسن عاقل منش به ترتیب به عنوان نائب رئیس و منشی انتخاب شدند.

وی با اشاره به ترکیب کمیسیون فرهنگی شورای رشت تصریح کرد: در کمیسیون فرهنگی شورا محمد حسن عاقل منش، فاطمه شیرزاد، فرهام زاهد به ترتیب به عنوان رئیس، نائب رئیس و منشی کمیسیون انتخاب شدند.

شیرزاد در خصوص چیدمان کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورای رشت بیان کرد: اسماعیل حاجی پور به عنوان رئیس و رضا رسولی و حجت جذب به ترتیب نائب رئیس و منشی کمیسیون ترافیک شدند.

سخنگوی شورای اسلامی شهر رشت ترکیب کمیسیون برنامه و بودجه شورای رشت را متشکل از فرهام زاهد به عنوان رئیس کمیسیون ،حامد عبدالهی به عنوان نائب رئیس و رضا رسولی به عنوان منشی کمیسیون معرفی کرد.

فاطمه شیرزاد با اشاره به اعضای کمیسیون عمران شورای رشت نیز گفت: رضا رسولی ،اسماعیل حاجی پور وحامد عبداللهی به ترتیب به عنوان رئیس ، نائب رئیس و منشی کمیسیون عمران با اکثریت آرا انتخاب شدند. 

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج