سرپرست شهرداری سنندج گفت: با بررسی های انجام شده، هفت نفر از نیروهای اجرائیات شهرداری که مظنون به آتش سوزی یک باب منزل مسکونی در میدان نبوت این شهر بودند، شناسایی و برای انجام تحقیقات و بررسی بیشتر تحویل مراجع انتظامی شدند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، علیرضا کاظمی افزو