مدیر امور آبفای آستارا از وارد مدار شدن یک حلقه چاه در لوندویل و افزایش 15 لیتر بر ثانیه تولید آب این شهر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج از آستارا، علیرضا ملکی نژاد با اعلام این خبر افزود: پس از بهره برداری از یک حلقه چاه در لوندویل، ظرفیت تولید آب این شهر 15 لیتر بر ثانیه افزایش یافت و مشکلات کمبود فشار آب 500 خانوار منطقه مرتفع شد.

وی هزینه اجرای پروژه را 150 میلیون ریال عنوان کرد که از محل اعتبارات جاری و داخلی تأمین شده است.

مدیر امور آبفای آستارا در ادامه گفت: جهت افزایش دبی استحصالی از رودخانه آستارا چای، دو پمپ شناور خریداری و نصب شد که با بهره برداری از این دو پمپ میزان دبی ورودی به تصفیه خانه بهارستان 30 لیتر در ثانیه افزایش یافت.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج