در سومین جلسه شورای شهر رشت اعضای کمیسیون های تخصصی شورای اسلامی شهر رشت اتخاب شدند.

به گزارش خبرگزاری موج از رشت، به پیشنهاد رئیس شورای شهر، ۵ عضو شورا برای هر کمیسیون معرفی  و اعضای کمیسیون با ۹رای از اعضای حاضر انتخاب شدند.

ترکیب اعضای کمیسیون ها بدین شرح است؛

کمیسیون توسعه و عمران شهری: حامد عبدالهی، رضا رسولی، امیر حسین علوی، اسماعیل حاجی پور، فرهام زاهد

کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورا: محمد حسن عاقل منش، محمد حسن علیپور،  فاطمه شیرزاد، فرهام زاهد و احمد رمضانپور

کمیسیون  برنامه و بودجه و حقوقی شورا: حامد عبدالهی، فاطمه شیرزاد، امیر حسین علوی، فرهام زاهد، احمد رمضانپور، رضا رسولی، حجت جذب

کمیسیون بهداشت و محیط زیست شورا: محمد حسن عاقل منش، حجت جذب، محمد حسن علیپور، فاطمه شیرزاد، جلال الدین محمد شکریه

کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورا: محمد حسن عاقل منش، حجت جذب، اسماعیل حاجی پور، جلال الدین محمد شکریه و رضا رسولی

همچنین مصوب شد، انتخاب هیات رئیسه کمیسیون های تخصصی شورای پنجم روز چهارشنبه صورت گیرد.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج