مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان گفت: در استان اصفهان یک میلیون و صد هزار کارگر بیمه شده وجود دارد که در حدودسه میلیون و 200 هزار نفر تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، نیرومند در جمع اصحاب رسانه به منابت هفته دولت اظهار داشت : در سال گذشته 35 هزار و 242 نفرمتقاضی داشته ایم و در حال حاضر   24 هزار و 797 نفرمستمری بگیر بیمه بیکاری داریم.

وی افزود: نرخ بیمه بیکاری در استان نسبت به سال گذشته 30 درصد رشد داشته است که یکی از دلایل آن رکود در صنعت می باشد.

نیرومند بیان کرد: سال گذشته نرخ بیکاری  دراصفهان 14/6 درصد در حالیکه در کشور 12/4 بوده است.

وی گفت: بیشترین نرخ بیکاری به ترتیب در لنجان با 18/6، شاهین شهر با بیش از 17و خوانسار  با 16/3 درصد می باشد.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان  ادامه داد: کمترین نرخ بیکاری نیز متعلق به شهرستان های آران و بیدگل با 5/9، نطنز با 6/5 و برخوار 7/1 درصد می باشد.

نیرومند گفت: آموزش عمومی و همگانی کارگران و کارفرمایان از جمله اقداماتی است که در دستور کاراین سازمان قرار گرفته است که همه کارگران و کارفرمایان موظف به شرکت در این دوره‌ها و گذراندن ساعات آموزشی می باشند.

وی افزود: تا پایان سال همه کارگران ساختمانی تحت پوشش بیمه قرار می گیرند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اصفهان خاطرنشان شد: در 8 ماهه پایانی سال گذشته و 4ماه نخست سال جاری، 31 هزار  شکایت اخذ شده و برای 9هزار 239 شکایت رای صادر شده است که نشان می‌دهد ما یک اداره شبه قضایی هستیم.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج