1.4 هکتار از اراضی بستر دریاچه سد زاینده رود رفع تصرف شد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای اصفهان، دیروز رفع تصرف و آزادسازی اراضی بستر دریاچه سد زاینده رود به مساحت 14 هزار متر مربع واقع در محدوده روستای مندرجان با دستور دادستان شهرستان چادگان انجام گردید.