پس از انعقاد قرارداد در قالب مدل مالی بیع متقابل در سال 92 میان شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان و شرکت فولاد مبارکه پیرامون اجرای شبکه فاضلاب در ازای تخصیص پساب افزایش صد درصدی واگذاری انشعاب طی سالهای 92 تا 95 صورت گرفت.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، مدیر آب و فاضلاب مبارکه گفت: تا پایان سال 91 حدود 7281 انشعاب فاضلاب به مشترکین در شهرستان مبارکه واگذار شده بود در حالیکه پس از انعقاد قرارداد بیع متقابل میان شرکت آبفا استان اصفهان با شرکت فولاد مبارکه بر مبنای اجرای شبکه فاضلاب در این شهرستان تا پایان سال 95 حدود 15228 فقره انشعاب فاضلاب به مشترکین واگذار گردید.

سیف اله بستاکی گفت: در قرارداد بیع متقابل میان شرکت آبفا استان و فولاد مبارکه که در سال 92 منعقد شد مقرر گردید 220 کیلومتر شبکه فاضلاب در شهرهای مبارکه و کرکوند اجرا شود. این درحالیست که از سال 68 تا 92 حدود 70 کیلومتر شبکه فاضلاب یعنی حدود 24 درصد از کل شبکه اجرا شده بود اما در این قرارداد مقرر گردید 76 درصد از کل شبکه فاضلاب باقی مانده عملیاتی شود. همچنین احداث 6 فقره ایستگاه پمپاژ به منظور انتقال فاضلاب به تصفیه خانه های فاضلاب کرکوند و مبارکه در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: خوشبختانه تا پایان سال 95 تنها 6 کیلومتر از شبکه فاضلاب شهر کرکوند و 16 کیلومتر از شبکه فاضلاب شهر مبارکه اجرایی نشده بود که طی قراردادی اجرای این پروژه ها نیز عملیاتی شد.

همچنین احداث 2 فقره ایستگاه پمپاژ در شهر کرکوند و احداث 4 ایستگاه پمپاژ در شهر مبارکه نیز در حال انجام است.

وی درخصوص احداث ایستگاه پمپاژ در شهر کرکوند بیان داشت: احداث ایستگاه پمپاژ در شهر کرکوند و نیز محله سورچه و سیاه بوم از توابع شهر کرکوند اجرای آن در دستور کار قرار گرفت.

مدیر آبفا شهرستان مبارکه اعلام کرد: 4 ایستگاه پمپاژ فاضلاب در شهرستان مبارکه در محلات دهنو، اسماعیل ترخان و دیزیچه، نهچیر و صفائیه در حال احداث است.

بستاکی با بیان اینکه در حال حاضر خط انتقال پساب و نیز احداث ایستگاه پمپاژ از تصفیه خانه فاضلاب مبارکه به شرکت فولاد مبارکه در حال اجرا است اعلام کرد: به منظور انتقال پساب به شرکت فولادمبارکه، اجرای خط انتقال پساب از تصفیه خانه فاضلاب به شرکت فولاد مبارکه در دستور کار قرار گرفت که هم اکنون 80 درصد پیشرفت فیزیکی داشته و احداث ایستگاه پمپاژ در تصفیه خانه فاضلاب مبارکه نیز با 65 درصد پیشرفت فیزیکی در حال اجرا است.

وی خاطرنشان ساخت: در سال جاری با حضور وزیر نیرو اجرای شبکه فاضلاب شهرهای دیزیچه و زیباشهر نیز آغاز شد که طی قرارداد شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان با فولاد مبارکه در قالب مدل مالی بیع متقابل مقرر گردید در شهر دیزیچه حدود 109 کیلومتر شبکه فاضلاب اجرا و دو فقره ایستگاه پمپاژ احداث و 58 کیلومتر شبکه فاضلاب در زیباشهر اجرا شود. این درحالیست که پیش بینی می شود با تکمیل شبکه فاضلاب مبارکه و کرکوند و اجرای شبکه فاضلاب شهرهای دیزیچه و زیباشهر، حدود 10 هزار نفر از مردم این مناطق تحت پوشش شبکه فاضلاب قرار گیرند.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج