رئیس اداره حفاظت محیط زیست نجف آباد از پلمب پنج واحد صنعتی آلاینده در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، محمدی گفت: با حکم قضایی از فعالیت پنج واحد صنعتی آلوده کننده محیط زیست در این شهرستان جلوگیری شد.

وی افزود: این واحدهای فعال در زمینه ریخته گری بدلیل رعایت نکردن الزامات زیست محیطی و آلوده کردن هوا با پیگیری اداره حفاظت محیط زیست، همکاری نیروی انتظامی و به دستور دادستان شهرستان پلمب شدند.

وی گفت: واحدهای مزبور برغم شکایات متعدد مردمی و صدور اخطارهای مکرر زیست محیطی هیچ اقدامی برای رفع آلودگی خود نکرده بودند.

بر اساس استانداردهای محیط زیست، صاحبان واحدهای صنعتی و خدماتی موظف به رعایت و کاهش آلایندگی واحدهای خود هستند در غیراین صورت، واحد آنها تا رفع کامل آلایندگی پلمب می شود.

 

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج