رئیس شورای قضایی استان در نشست شورای قضایی استان از همه اعضای شورای قضایی خواست تا با تمرکز بر مقوله تولید و اشتغال به افزایش سرمایه گذاری و ایجاد رونق در کسب و کار استان کمک کنند.

به گزارش خبرگزاری موج از رشت، احمد سیاوش پور درششمین نشست شورای قضایی استان با اشاره به تاکیدات رئیس محترم قوه قضائیه در کمک به دولت اظهار کرد: دستگاه قضایی استان یار و یاور دستگاه های اجرایی است.

 و ی از عزم قوه قضائیه در کمک به دولتمردان به منظور تحقق شعار امسال یعنی افزایش تولید و ایجاد اشتغال خبر داد وگفت: اعضای شورای قضایی  با تمرکز بر مقوله تولید و اشتغال به افزایش سرمایه گذاری و ایجاد رونق در کسب و کار استان کمک کنند.

احمد سیاوش پور با اشاره به آغاز به کار دور جدید شوراهای اسلامی شهر و روستا ضمن تاکید بر لزوم برخورداری از ثبات در مدیریت شهری، خواستار نگاهی جامع و بلندمدت در برنامه ریزی ها توسط اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا شد.

وی تصریح کرد: دستگاه قضایی استان در راستای انجام وظایف ذاتی خود، بر عملکرد همه دستگاه ها نظارت می کند تا متضمن حفظ حقوق عامه در جامعه باشد.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج