مدیر کل میراث فرهنگی استان اصفهان، از اجرای بیش از 50 طرح مرمتی در آثار تاریخی که به ثبت جهانی رسیده اند در سراسر استان اصفهان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، فریدون اله یاری مدیر کل میراث فرهنگی استان اصفهان افزود: با عنایت به تخصیص اعتبارات عمرانی، کارشناسان اداره کل میراث فرهنگی استان طرحهای گسترده ائی را جهت مرمت آثار تاریخی استان اصفهان به ویژه آثار تاریخی که در استان اصفهان به ثبت جهانی رسیده اند آغاز نموده اند.

وی با تاکید بر این نکته که هم اینک 7 اثر و مجموعه در حوزه آثار تاریخی غیر منقول در استان اصفهان به ثبت جهانی رسیده، تاکید کرد: هم اینک بیش از 50 کارگاه مرمتی در تمامی بناهای تاریخی استان که به ثبت جهانی رسیده اند فعال هستند به گونه ائی که هم اینک 5 طرح مرمتی در مجموعه جهانی مسجد جامع عتیق، 10 طرح مرمتی در مجموعه جهانی کاخ چهلستون، بیش از 14 کارگاه مرمتی در میدان امام(ره) و بناهای پیرامون آن ، بیش از 10 طرح مرمتی و ساماندهی فضای سبز در مجموعه جهانی باغ فین در کاشان و همچنین ساماندهی مسیرهای دسترسی و ورودی های قنات های جهانی "مون" و "وزوان" در شهرستانهای اردستان و شاهین شهر و میمه آغاز شده و در حال انجام می باشد.

استان اصفهان با ثبت 7 اثر غیر منقول در فهرست آثار جهانی سازمان علمی و تحقیقاتی ملل متحد (یونسکو)، رتبه اول ثبت جهانی را در کشور به خود اختصاص داده اشت.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج