معاون آمار واطلاعات سازمان مدیریت وبرنامه ریزی خراسان رضوی گفت: طرح آمارگیری از بهره برداری‌های پرورش زنبور عسل همزمان با سراسر کشور در سطح استان اجرا می‌شود.

به گزارش خبرگزاری موج از مشهد، مجید نعیمی گفت: با هدف گرد آوری آمار واطلاعات مورد نیاز و ضروری در ارتباط با نحوه فعالیت بهره برداری های پرورش زنبور عسل از دیدگاه حساب های اقتصادی، "طرح آمارگیری از بهره برداری های پرورش زنبور عسل –1396 "در دستور کار مرکز آمارایران قرار گرفته است.

وی خاطر نشان کرد: مرکز آمار ایران در راستای اجرای وظایف قانونی خود در زمینه تهیه حساب‌های منطقه‌ای و ملی و به منظور محاسبه ارزش افزوده فعالیت‌های مختلف، اقدام به تهیه و اجرای طرح‌های آمارگیری تفصیلی می‌نماید.

معاون آمار واطلاعات سازمان مدیریت وبرنامه ریزی خراسان رضوی با بیان اینکه ازجمله این طرح‌ها، طرح آمارگیری از بهره‌برداری‌های پرورش زنبور عسل است که همزمان باسراسر کشور از تاریخ  1396.06.06 لغایت 1396.06.29 به مدت 20 روز کاری در سطح استان خراسان رضوی نیز به مرحله اجرا درخواهد آمد.

 مجید نعیمی تصریح کرد: با توجه‌ به ‌این‌که این‌ طرح در سطح کشور به ‌مرحله اجرا در می‌آید و اطلاعات‌ حاصل از آن‌ مبنای تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌ریزی‌های مورد نظر خواهد بود، ضروری است تا بهره برداران پرورش زنبور عسل در سطح استان با دقت بیشتری به سوالات ماموران آمارگیر پاسخ دهند.

معاون آمار واطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی با اشاره به ماده 7 قانون مرکز آمارایران تاکید کرد : آمار واطلاعاتی که ضمن آمارگیری های مختلف از افراد وموسسات جمع آوری می شود محرمانه خواهد بود وجز در تهیه آمارهای کلی وعمومی نباید مورد استفاده قرار گیرد.

مجید نعیمی اضافه کرد : استفاده ، مطالبه واستناد به اطلاعات جمع آوری شده از افراد و موسسات به هیچ وجه در مراجع قضایی ، اداری ومالیاتی ونظایر آن مجاز نخواهد بود.

معاون آمار واطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان افزود : طرح آمارگیری از بهره‌برداری‌های پرورش زنبور عسل -1396 با استفاده از چارچوب سرشماری عمومی کشاورزی سال 1393 و بصورت نمونه ای اجرا می گردد.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج