مدیر امور آب و فاضلاب روستایی رشت از تامین پایدار آب شرب بیش از 3 هزار خانوارروستایی شهرستان رشت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج از رشت، مدیر امور آب و فاضلاب روستایی رشت گفت: به منظور تامین پایدار آب شرب 6 روستای تحت پوشش مجتمع آبرسانی پیربازار، یکدستگاه پمپ شناور نصب و راه اندازی شد.

علیرضا زهری با توجه به تعویض لوله های داخل چاه این مجتمع آبرسانی افزود: با انجام این عملیات که 50 میلیون ریال هزینه به همراه داشت، ضعف فشار آب شرب هزار و 200 خانوار 6 روستا مرتفع شد.

وی با بیان اینکه لوله های داخل چاه تاسیسات آبرسانی روستای شاقاجی نیز تعویض شده است، تصریح کرد: 30 میلیون ریال برای این کار هزینه و فشار آب آشامیدنی 900 خانوار تقویت شد.

 

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج