معاون عمرانی استانداری کرمانشاه گفت: اعضای شوراهای شهر و روستا باید بدانند شورا جای کسب منافع شخصی نیست و همه عاقبت برخی اعضای شوراها که دنبال منافع شخصی بودند را دیدیم.

به گزارش خبرگزاری موج کرمانشاه، مجتبی نیک کردار با اشاره به انتخاب 126 هزار نفر به عنوان اعضای شوراهای شهر و روستا در کشور در این دوره، گفت: این افراد از دل مردم برای اداره بخشی از امور مردم به چرخه مدیریتی کشور وارد شدند که اتفاق بسیار خجسته ای است.

معاون عمرانی استانداری کرمانشاه تاکید کرد: وظیفه شورا برنامه‌ریزی است و بعد از تدوین برنامه حق دخالت در اجرای آن را ندارد شورا می تواند هشدار دهد، نظارت کند، سوال بپرسد و اگر شهردار پاسخگو نبود استیضاح کند و همه این موارد در قانون لحاظ شده، اما حق دخالت در امور اجرایی شهر را ندارد و در اینصورت اختلال در امور شهر ایجاد می‌شود و این آفت است.

وی در ادامه بابیان اینکه از 168 عضو شورای شهرهای استان کرمانشاه تنها هشت نفر زن هستند، این امر را تاسف آور دانست و بیان کرد: زنان مدیران قوی هستند و باید بیشتر در عرصه های مدیریتی خود را نشان داده و فعالیت کنند.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج