مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان از محکومیت مدیرعامل یک شرکت خصوصی بدلیل تخلف ارزی در شعبه ششم این اداره کل خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، غلامرضا صالحی اظهار داشت: پرونده این تخلف با شکایت مدیر شعب یکی از بانک های استان مورد رسیدگی قرار گرفت و شعبه مذکور، متهم پرونده را بدلیل اجرا نکردن تعهدات اعتبار اسناد ارزی خود محکوم کرد.

وی گفت: این شرکت علاوه بر محکومیت به استرداد عین ارز موضوع اعتبار به مبلغ ۲۲ میلیون و ۶۷۱ هزار و ۹۳۱ یورو معادل ۷۸۴ میلیارد و ۸۳۴ میلیون و ۲۳۵ هزار و ۴۲۷ ریال بر اساس نرخ روز ارز در حق بانک شاکی، حکم به تعلیق کارت بازرگانی شرکت موصوف به مدت یکسال را نیز صادر کرد.

 

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج