نماینده مردم قائم شهر و سوادکوه اظهار داشت: تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان جهاد کشاورزی مازندران به هیئت رئیسه مجلس تقدیم شد.

به گزارش خبرگزاری موج، سید علی ادیانی  بیان داشت: تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان جهاد کشاورزی مازندران دارای ده محور اساسی است.

نماینده مردم قائم شهر و سوادکوه وضعیت پوشش حداقل ۲۵ درصد سطح تولید تا پایان برنامه پنجم توسعه در حوزه مبارزه تلفیقی با آفات و بیماری‌های گیاهی، ترویج استفاده از کود‌های آلی زیستی در مزارع و باغ‌ها و میزان پیشرفت این کار در چهارچوب قانون در استان و بررسی واگذاری اراضی به اشخاص در چهارچوب قانون و مقررات را از محور‌هایی که در این تحقیق و تفحص وجود دارد، نام برد.

نایب رئیس کمیسیون انرژی گفت: بررسی و تحقیق در خصوص نحوه انتصاب مدیران ستادی و شهرستان‌ها و بررسی عملکرد این سازمان در حوزه‌های مالی، اداری، کشاورزی، دامی و دیگر امور مربوطه هم از محور‌های دیگر تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران به شمار می‌آیند.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج