عضو شورای اسلامی شهر گرگان گفت: دوربرگردان محورناهارخوران به صورت «یوترن» اجرا می‌شود و اجرای آن منوط به تصویب شورای ترافیک است.

به گزارش خبرگزاری موج، ناصر گرزین صبح امروز  در خصوص وضعیت نامناسب ترافیک شهر گرگان، اظهار کرد: باید بپذیریم با افزایش خودروها در شهر، ما هم باید به این فکر باشیم که بتوانیم خیابان‌ها را به سمت از بین رفتن گره‌های ترافیکی ببریم و نقشه جامعی برای از بین بردن گره‌های ترافیکی داشته باشیم.

وی ادامه داد: یکی از محورهایی که تفرجگاه شهر گرگان خاص محسوب می‌شود محور ناهارخوران است و اعتقاد ما بر این است که هر فعالیتی در شهر باید با نظر کارشناسی شورای ترافیک باشد.

عضو شورای اسلامی شهر گرگان در خصوص اجرای پروژه دور برگردان زیرگذر در ناهارخوران، گفت: این طرح به صورت یوترن اجرا می‌شود و علت برنامه‌ریزی برای اجرای این طرح این است که در گذشته در این منطقه شاهد سوانح رانندگی ناگواری بوده‌ایم.

گرزین بیان کرد: برای اجرای این طرح باید صبر کنیم تا ببینیم نظر کارشناسان شورای ترافیک چیست و اگر کارشناسان به این نتیجه رسیدند که این پروژه می‌تواند به امنیت شهروندان کمک کند، به طور قطع شهرداری اجرا می‌کند و اگر به این نتیجه نرسیدند که اجرای آن ضرورت ندارد این پروژه اجرا نمی‌شود.

وی درباره ترافیک محور صیاد شیرازی و ناهارخوران گفت: محور شهید صیاد شیرازی دیگر پاسخگوی ترافیک منطقه ناهارخوران و محور صیادشیرازی نیست و باید فکری به حال این محور کنیم.

گرزین بیان کرد: نباید نسبت به محور ناهارخوران بی‌تفاوت باشیم و امروز باید بپذیریم که محوری جدای از محور شهید صیادشیرازی گرگان ایجاد کنیم تا این مشکل ترافیک حل شود.

وی در پایان بیان کرد: کار بازگشایی محور شهرک آپادانا گرگان به سمت ناهارخوران  آغاز شده و سعی می‌کنیم در شورای پنجم این محور به طور کامل بازگشایی شود.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج