مدیرکل دامپزشکی استان گلستان از ورود ۸۱۲ راس دام وارداتی از کشور قزاقستان به گلستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج، محمود رضا وفایی اظهار کرد: بهمن ماه سال گذشته جهت تنظیم بازار گوشت قرمز کشور، از سوی سازمان دامپزشکی کشور مجوز واردات ۵۰ هزار راس دام برای شرکت تعاونی فراگیر اینچه برون صادر شد.

وی افزود: مطابق این مجوز، شرکت تعاونی موظف به خرید دام از کشور قزاقستان و ورود آن به کشور بود.

مدیرکل دامپزشکی استان گلستان ادامه داد: اواخر خردادماه امسال نخستین مرحله خرید دام از کشور قزاقستان تحت نظر کارشناسان دامپزشکی کشور انجام شده و پس از قرنطینه ۷۶۷ راس دام از طریق فرودگاه گرگان وارد کشور شد.

دام ها در قرنطینه می مانند

وی با بیان اینکه این دام ها چند روز در قرنطینه کشتارگاه می مانند، تصریح کرد: پس از چند روز قرنطینه اگر مشکلی برای دام ها وجود نداشته باشند، کشتار می شوند.

وفایی خاطرنشان کرد: در دومین مرحله از واردات دام از قزاقستان۸۱۲ دام وارد کشور شد و اگر مشکلی برای طرف قرارداد در قزاقستان وجود نداشته باشد و برای شرکت وارد کننده توجیه مالی و اقتصادی داشته باشد، روند واردات تا ۵۰ هزار راس ادامه می یابد.

وی متذکر شد: این واردات ارتباطی به تب کریمه کنگو در کشور ندارد و این واردات به منظور تنظیم بازار گوشت قرمز انجام شده است. 

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج