مدیرعامل شرکت آبفا استان اصفهان در بازدید از شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان گفت: بهره گیری از ظرفیت شهرک های علمی و تحقیقاتی از مصادیق بارز اقتصاد مقاومتی است.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، هاشم امینی اظهار داشت: رویکرد شرکت آبفا استان اصفهان استفاده از دستاوردهای علمی شرکت های دانش بنیان درجهت رشد و توسعه این صنعت است تا با استفاده صحیح از این ظرفیت علاوه بر غلبه بر برخی از چالش ها روند توسعه یافتگی با سرعت بیشتری ادامه یابد.

وی افزود: شرکت آبفا استان اصفهان به منظور بررسی چالش ها و  واکاوی مسایل داخلی در صنعت آب شرب و نیز کشف فرصت های موجود در میان نخبگان دانشگاه صنعتی اقدام به برگزاری همنت آب برای اولین بار در کشور نمود. این درحالیست که درصدد هستیم از فعالیت ها و دستاوردهای شهرک های علمی و تحقیقاتی در زمینه صنعت آب و فاضلاب نیز نهایت بهره را ببریم.

وی بر پیوند علم و صنعت تأکید کرد و گفت: ما زمانی می توانیم بر چالش های موجود در صنعت فائق آییم که از دانش و علم اندیشمندان و نخبگان در دانشگاهها و شهرک های علمی و تحقیقاتی بهره مند شویم.

مدیرعامل شرکت آبفا استان اصفهان گفت: شرکت آبفا استان اصفهان آماده است تا از دانش فعالان در شهرک علمی و تحقیقاتی پیرامون گندزدایی سیستم های تصفیه آب و فاضلاب، تکنولوژی نوین در تأسیسات آبی و پکیج های تصفیه فاضلاب بهره مند شود.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج