مهندس رضا غفاری از بهبود بهره برداری و پایش شبکه های توزیع برق مازندران در فصل تابستان خبرداد.

به گزارش خبرگزاری موج، معاون بهره برداری و دیسپاچینگ توزیع برق مازندران بیان داشت: با توجه به اهمیت فعالیت های بهره برداری در راستای کاهش خاموشی های شبکه و باتوجه به شرایط اقتصادی و اهمیت اقتصاد مقاومتی پایداری شبکه برمبنای تعمیرات و نگهداری از وظایف اصلی هر بهره برداری می باشد  و در این راستا جلسات کمیته بهره برداری برای پایش وضعیت فعالیت های امورها در سرفصل های برای هریک از امورها تمامی این سرفصل ها رصد می شود.

وی گفت: اولین وظیفه بهره بردار ، میزان بازدید و سرویس دوره ای امورها براساس برنامه زمانبندی شده که در این راستا ساختار pm در اختیار امورها قرار دارد که رد این بخش میزان بازدید شبکه فشار متوسط و پست های توزیع و فشار ضعیف ارائه می شود.

معاون بهره برداری و دیسپاچینگ توزیع برق مازندران  گفت:شاخص های سرانه خرابی، سرانه تعمیرات، میزان خرابی های ثبت شده و پایش قراردادهای بهره برداری براساس اولویت یک ثبت خرابی ها براساس گزارشات ستادی بررسی می شود.

مهندس غفاری بیان کرد: وضعیت قراردادهای و کسب مجوزات از برنامه های عملیاتی ابلاغ شده  به امورها در بخش تعمیرات و اصلاح و بهینه سازی که در ان قرارداد های خط گرم، اصلاح ارت ،تعمرات خطوط، تعمیرات تابلو، شاخه زنی در بخش اصلاح و بهینه سازی بررسی می گردد تا تعیین گردد آیا پروژه های تعمیراتی مجوز گرفته شده براساس اولویت های بازدید شبکه در سیستم pm تعریف گردد.

وی افزود: گزارشات دیسپاچینگ در بخش کنترل و پایش نرخ خاموشی ها و انرژی های توزیع نشده بی برنامه و بابرنامه، میزان  و تعداد فیدارهای بحرانی و بالای 150 آمپر امورها  رصد می شود.

معاون بهره برداری و دیسپاچینگ توزیع برق مازندران  اظهار داشت:در بخش مدیریت مصرف نیز کنترل مدیریت  بار امورها و راه کارهای مدیریت مصرف در ادارات و خانه ها و تمامی فعالیتهای که امورها بایستی در بخش کاهش پیک از جمله گزارشات کاهش تلفات ارائه می گردد و کاهش 30 درصدی روشنایی معابر و همکاریهایی در بخش های مختلف از امور خواسته شد.

مهندس غفاری گفت: کلیه فعالیتهای جابجایی ترانس، اکیپ های بارگیری و متعادل سازی شبکه و میزان عملکرد واحدها در بخش ثبت این عملکردها در pm و121 می باشد.

وی بیان کرد: ساماندهی روشنایی معابر در خصوص سنجش و پایش وضعیت فعلی امورها در راستای کاهش بار مصرفی عملکرد امورها در شهرک های صنعتی ، معابر اصلی راه ها، میزان ثبت خاموشی ها در 121 و متوسط زمان رفع خاموشی و وضعیت عملکردی امورها در بخش احداث توسعه فاز معابر و حذف فتوسل در شبکه خازن گذاری شبکه فشار ضعیف ، پیگیری وضعیت و گزارش پیشرفت فیزیکی پروژه های رینگ و توسعه فیدرها ، میزان عملکرد در بخش شاخه زنی در ارائه گزارشات و در بخش مانور هم مقدار مانورهای تعمیراتی امورها و میزان عملکرد آن ها بررسی می گردد.

معاون بهره برداری و دیسپاچینگ توزیع برق مازندران  گفت: رعایت موارد ایمنی در کلیه فعالیتهای بهره برداری اعم از تعمیرات، اتفاقات شبکه روشنایی معابر و همچنین بارگیری از ترانس ها با توجه به ایام پیک بار و واگذاری کار به پیمانکاران دارای صلاحیت ایمنی و نظارت بر وضعیت ایمنی همکاران و پیمانکاران و حریم شبکه های برق مورد تاکید است.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج