رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه گفت: تجهیزات پزشکی، صنعت و فناوری مهی در دنیاست که گاهی به‌عنوان اهرم فشار و اسلحه از آن استفاده می‌شود و کشور‌ها باید سعی کنند خود در این زمینه مولد باشند.

به گزارش خبرگزاری موج کرمانشاه، حسین کریم رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در نشست افتتاح انجمن صنفی متخصصین تجهیزات پزشکی کشور نمایندگی کرمانشاه گفت: همکاران پزشک یک روز بدون تجهیزات پزشکی را نمی‌توانند تصور کنند و این بخش ضروری، کارآمد و بازوی اساسی پزشکی در ارائه درست خدمات در فرایند سیستم درمانی است.

وی بابیان اینکه انجمن باید با توجه به سه رأس مراکز صنعتی، تولیدکنندگان تجهیزات، مراکز دانشگاهی و درمانی، مردم و استفاده‌کنندگان، در این سه بخش کارکرده و فعالیت تأثیرگذاری داشته باشد، افزود: همچنین توجه به کارهای تحقیقاتی و پژوهشی، همکاری با مراکز رشد و بخش‌های دانشگاهی، تدوین، اجرا و مراقبت از استاندار‌ها از اهم وظایف این انجمن است.

وی گفت: انتظار داریم انجمن در کنار تعامل با دانشگاه، ارتباط صنعت - دانشگاه را تقویت کند زیرا بااتصال صنعت و دانشگاه اتفاقات بسیار خوبی خواهد افتاد.

وی همچنین افزود: آموزش مداوم متخصصین، کارشناسان و کاربرهای تجهیزات پزشکی باید جزو برنامه‌های مهم این انجمن باشد و حد گسترده ظرفیت دستگاه مورداستفاده قرار گیرد.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج