رییس بخش فوریت های بیمارستان شهیدمحمدی بندرعباس گفت: اورژانس این بیمارستان، اولین اورژانس در استان هرمزگان است که به دستگاه فیبرو لارنگوسکوپ تجهیز شده است

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان؛ اشکان طبیب زاده رییس بخش فوریت های بیمارستان شهیدمحمدی بندرعباس ضمن اعلام این خبر افزود: یکی از اقدامات مهم در بیماران اورژانس، باز کردن و حفظ راه هوایی تنفسی است که بدین منظور یک دستگاه فیبرواپتیک لارنگوسکوپ برای تعبیه راه هوایی در بیمارانی که امکان لوله گذاری به روش عادی برای آنها مقدور نیست، خریداری شد.

وی در ادامه گفت: گاهی در بیمارانی به لحاظ ماهیت بیماری در شرایط دشواری قرار دارند و یا اینکه به لحاظ آناتومی، راه هوایی تنفسی آنها در شرایط خاص می باشد، امکان لوله گذاری به روش عادی نیست و ناگزیر به انجام اقدامات تهاجمی می شوند؛ از جمله انجام عمل تراکئوستومی که با استفاده از دستگاه فیبرواپتیک نیازی به انجام اقدامات تهاجمی نخواهد بود.

 طبیب زاده افزود: تنها تعداد محدودی از بیمارستان های کشور مجهز به دستگاه فیبرولارنگوسکوپ می باشند و اورژانس بیمارستان شهیدمحمدی نیز اولین اورژانس در استان هرمزگان می باشد که مجهز به این دستگاه شده است.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج