استاندار کردستان شفاف‌سازی در اسناد و فاکتورها را راە حل رفع مشکلات مالیاتی برای اصناف دانست.

بە گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، عبدالمحمد زاهدی در بازدید از اتاق اصناف سنندج و رسیدگی بە برخی از مشکلات آنان با بیان این مطلب افزود: مشکلات برخی از صنوف نظیر طلافروشان با شفاف‌سازی، استفادە از فاکتور یکسان و صندوق مکانیزە بە سبب محدود بودن این صنف قابل حل است.

وی با بیان اینکە بازاریان هموارە از قشرهای شریف و یاری رسان نظام و دولت در برهەهای مختلف بودەاند، افزود: معتقدم کە مشکلات اصناف باید یکی بعد از دیگری و بر مبنای قانون‌مداری حل و فصل شود.

زاهدی با اشارە بە اینکە درآمد در استان کردستان بە نسبت دیگر استان‌ها کم است، ادامە داد: اعتبارات عمرانی ما ضریبی از میزان مالیات اخذ شدە است اما بخش زیادی از این اعتبارات از مالیات استان‌های برخوردار تامین می‌شود.

استاندار کردستان در ادامە مخالفت خود را با برگزاری نمایشگاەهای عرضە مستقیم کالا در استان ابراز کرد و گفت: معتقدم بازاریان بە سبب مالیاتی کە پرداخت می‌کنند حق دارند از مزایای بازار و فروش در مناسبت‌های مختلف برخوردار باشند.

زاهدی همچنین ساماندهی دست‌فروشان در سنندج را نیز خواستار شد و ادامە داد: با شروع به کار شورای شهر جدید و و تعیین شهردار لازم است این قضیە به صورت اساسی پیگیری شود و با بازار روز مشکلات دست‌فروشان نیز مرتفع شود.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج