رئیس شورای اسلامی شهر رشت گفت: پرسنل فعال شهرداری رشت که راندمان کاری خوبی دارند مورد تشویق قرار بگیرند.

 به گزارش خبرگزاری موج از رشت، مسعود کاظمی با اعلام این مطلب درجمع مدیران شهرداری رشت اظهار کرد: ایجاد فضای رقابتی در بین پرسنل می تواند تاثیرات خوبی بر افزایش راندمان کاری پرسنل داشته باشد.

کاظمی با بیان اینکه تشویق می تواندیکی از مصادیق ایجادفضای رقابتی در بین پرسنل باشد تصریح کرد: سرپرست شهرداری رشت با نظارت بیشتر بر عملکرد پرسنل زیر مجموعه خود و تقدیر از همکاران فعال شهرداری رشت می تواند موجب انگیزه و فضای رقابتی در جهت افزایش راندمان کاری کارکنان بشود.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج