با حکم قضایی کارگاه تصفیه روغن در شهرک رازی استان، به دلیل آلوده کنندگی محیط زیست پلمب شد.

به گزارش خبر گزاری موج از اصفهان، از فعالیت یک واحد تصفیه روغن درشهرک صنعتی رازی که منجر  به آلودگی زیست محیطی می شد، با صدور حکم قضایی جلوگیری شد.

برای این واحد صنعتی، چندین بار اخطاریه و توصیه کتبی صادر شده بود که به هیچ کدام توجهی نکرد. به همین دلیل برای رفع آلودگی با همکاری نیروی انتظامی پلمب شد.

 بر اساس ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی هر اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی و موجب آلودگی محیط زیست شناخته شود ممنوع است.

 

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج