سرپرست شهرداری رشت از افتتاح ۲۵ پروژه با اعتباری بالغ بر ۱۰۰ میلیارد تومن در ماه آتی خبر داد و تصریح کرد: این پروژه ها از محل منابع داخلی به افتتاح خواهند رسید.

به گزارش خبرگزاری موج از رشت، فرامرز جمشیدپور شهردار رشت اظهار کرد: پرداخت مطالبات و معوقات پرسنلی و جاری شهرداری, بدهکاری پیمانکاران از اسناد خزانه و نیز افزایش منابع درآمدی شهرداری از اهم برنامه هایی است که در سرلوحه بحث های مالی شهرداری قرار دارد.

سرپرست شهرداری رشت کارکنان غیر رسمی را پیشانی ارائه خدمات شهرداری خواند و تصریح کرد: عدم پرداخت به موقع حقوق و حق بیمه کارگران یکی از مشکلات اساسی شهرداری است کارمندان غیر رسمی با دریافت نیمی از  حقوق ماهیانه کارمندان رسمی امورات در زمره خود را به سختی پشت سر می گذارند.

وی با اشاره به تحقق ۴۰۰ میلیاردتومن از بودجه ۹۵۰ میلیارد تومنی درسال ۹۵ گفت: با توجه به اینکه کل بودجه سال گذشته محقق نشد برای سال جاری بودجه ۹۰۰ میلیاردی تعریف شده است.

جمشیدپور از افتتاح ۲۵ پروژه با اعتباری بالغ بر ۱۰۰ میلیارد تومن در ماه آتی خبر داد و تصریح کرد: این پروژه ها از محل منابع داخلی به افتتاح خواهند رسید.

سرپرست شهرداری رشت با تاکید بر اینکه اخذ اهرم های فشار شهرداری در برابر تخلفات ساختمانی سببب کاهش درآمدها شده, یادآور شد: طی سه ماهه اول سال۲۵ درصد بودجه تحقق پیدا کرده و اگر این روند ادامه یابد امسال نیز کمتر از ۴۰۰ میلیارد تومن از بودجه محقق خواهد شد.

وی با تاکید بر ضرورت تامین حقوق پرسنلی از منابع جاری شهرداری خاطرنشان کرد: شهرداری به ناچار در کوتاه مدت توانست با اخذ کمک های دولتی حقوق و معوقات قبلی پرسنل راتا تیرماه  پرداخت نماید.

مهندس جمشیدپور  بهره مندی از وکلای زبده و توانمند را نیاز ضروری شهرداری عنوان کرد و اذعان داشت: با کمک وکلای حاذق و توانمند می توان  با رعایت موازین قانونی از بستن نا حق حساب های شهرداری ممانعت کرد.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج