مشکل فاضلاب فقط به شرکت آب و فاضلاب شهری برنمی گردد بلکه بخشی از آن مربوط به عملکرد ضعیف مجموعه شهرداری در جمع آوری روان آب ها و گنداب ها از جوی های سطح شهر است.

به گزارش خبرگزاری موج، کیانوش جهانبخش در نشست شورای شهر که با دعوت از شهردار و مدیرعامل آبفای هرمزگان برگزار شد، اظهار داشت: شهر بندرعباس به یک شهر متعفن تبدیل شده و گردشگری که مزیت ویژه این شهر بوده با توجه به وضعیت فاضلاب شهر با مشکلی جدی مواجه است.

این عضو شورای شهر تاکید کرد: مشکل فاضلاب فقط به شرکت آب و فاضلاب شهری برنمی گردد بلکه بخشی از آن مربوط به عملکرد ضعیف مجموعه شهرداری در جمع آوری روان آب ها و گنداب ها از جوی های سطح شهر است.

وی افزود: عدم ساماندهی بافت فرسوده شهری توسط راه و شهرسازی مشکلی است که با بسنده کردن صرف به جلسات در این خصوص حل نمی شود؛ چرا که تا شبکه فاضلاب در محلات قدیمی شهر بندرعباس ایجاد نشود، بوی تعفن و آلودگی های ناشی از آن رفع نمی شود.

جهانبخش در ادامه از مدیریت عالی استان و محیط زیست به دلیل دادن مجوز های خارج از ظرفیت آب شیرین کن به صنایع نیز گلایه کرد و در حمایت از آبفای هرمزگان گفت: صنایع بایستی متقاضی پساب شهری باشند. وی همچنین اضافه کرد: شورای شهر بندرعباس آماده است تا فراتر از تبصره 3 اگر راهکار قانونی دیگری برای توسعه متوازن آب شهری وجود دارد، از آبفای هرمزگان حمایت کند.

این عضو شورای شهر در ادامه از مدیرعامل آبفای هرمزگان خواست تا در خصوص سهم بندرعباس از آبشیرین کن 100 هزار مترمکعبی و چرایی عدم اجرای قرارداد سرمایه گذاری طرح تصفیه پساب تصفیه خانه فاضلاب بندرعباس نیز پاسخ دهد.

شایان ذکر است؛ شهردار بندرعباس عضو غایب این جلسه بود.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج