فرماندار شهرستان مرزی بندر آستارا گفت: از پایان نامه های تحصیلی در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا که با موضوعات مرتبط با نیازهای شهرستان آستارا تدوین شود حمایت خواهد شد.

 به گزارش خبرگزاری موج از آستارا،  یونس رنجکش در دومین جلسه شورای هماهنگی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی شهرستان مرزی بندر آستارا افزود: یکی از نیازهای جدی در حوزه توسعه، استفاده از دیدگاه‌های صاحب‌نظران و پژوهشگران دانشگاهی است که می‌توانند با انجام پژوهش های کاربردی موجب رفع این نیازها شوند.

وی اضافه کرد: شهرستان مرزی آستارا با توجه به جایگاه خاص آن از نظر جغرافیایی، محیط طبیعی و ویژگی های استراتژیک، نیازمند مطالعات جدی برای بهره‌مندی صحیح از این موقعیت هاست که  پژوهش های علمی و یافته های پژوهشگران می تواند نقش مهمی در این زمینه داشته باشد.

وی از مسئولان دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی آستارا خواست تا با هدایت اساتید راهنما و مشاورین برای هدایت پایان نامه های دانشجویی، این پژوهشگران را در مسیر پژوهش های علمی و کاربردی متناسب با نیاز های این شهرستان راهنمایی کنند.

در این جلسه پس از ارایه دیدگاه های روسای دانشگاهها و مراکز اموزش عالی استان در خصوص استفاده از ظرفیت های دانشگاهی در انجام پژوهش های علمی و کاربردی در این شهرستان، در خصوص برگزاری چند همایش علمی ملی و استانی متناسب با نیازهای شهرستان، تصمیماتی اتخاذ و مقرر گردید برنامه ریزی های اجرایی ان برای جلسه اینده این شورا ارایه شود.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج