رئیس حوزه هنری اصفهان از ثبت اولین شیوه نامه نگارش ادبیات پایداری و دفاع مقدس در کشور ازسوی حوزه هنری اصفهان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، احمدی فر در نشستی خبری با اصحاب رسانه اظهار داشت: حوزه هنری اصفهان توانسته شیوه نامه مدونی را در زمینه ادبیات پایداری برای نخستین بار در کشور ارائه کند  که ثبت و ضبط خاطرات از رزمندگان، فرماندهان و آزادگان بزرگ  جنگ می باشد.

وی  افزود: راه اندازی موزه مجازی برای اولین بار در کشور نیز زمینه لازم برای برای دسترسی افراد به بانک اطلاعاتی هنرمندان و عرضه هنر در کشور را ایجاد می کند.

رئیس حوزه هنری اصفهان گفت: احداث فضای ایجاد پیلاتو و بازسازی سالن سعدی برای اجرای تئاتر در اصفهان درحال انجام است که این مکان به زودی در اختیار هنرمندان قرار خواهد گرفت.

احمدی فرگفت: طرح شناسایی گروه های نمایشی مساجد آغاز شده و گروه های نمایشی مختلفی ازسوی مساجد شناسایی شده اند که پس از طی مراحلی که ازسوی حوزه هنری تعریف شده می توانند در مساجد شهر و در اوقات معینی به اجرای نمایش بپردازند.

وی افزود: متاسفانه در سال های اخیر رکود قابل توجهی در زمینه تئاتر و هنرهای نمایشی در کشور ایجاد شده است.

رئیس حوزه هنری استان اصفهان گفت: ما به دنبال فرآهم آوردن بستر و شرایط لازم و کافی برای این هنر در استان اصفهان هستیم که البته در دو سه سال اخیر این رکود تا حدی کنترل شده است.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج