مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان گفت: امیدواریم به زودی اولین مجتمع فناوری های زیست محیطی مدیریت پسماند در شهر اصفهان و در کارخانه فعلی کودآلی راه اندازی شود.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، کمیلی در اولین کنفرانس تخصصی آشنایی با فناوری های نوین شهری در عرصه مدیریت پسماند اظهارکرد: این کنفرانس در بخش های مختلف و با حضورشرکت کنندگان داخلی و خارجی برگزار می شود.

وی افزود : این کنفرانس به عنوان فناوری های نوین در عرصه مدیریت پسماند معرفی شده اما هدف ما استفاده از بیوگازها است.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند با تاکید بر اینکه روزانه ۵۰ هزار تن پسماند در کشور تولید می شود، عنوان کرد: ۶۰ درصد از این مقدار پسماند تولید شده در کشور مواد عالی هستند که باید به بهترین نحو مدیریت شود و به چرخه طبیعت بازگردد.

کمیلی با بیان اینکه به دلیل عدم مدیریت صحیح پسماند متاسفانه به خاک و آب آسیب وارد شده است، اضافه کرد: خوشبختانه کارخانه تولید کمپوست در کشور راه اندازی شده و به صورت هوازی نیز تولید کمپوست انجام می شود اما به دلیل عدم رعایت استانداردها در بسیاری ازمکان ها نمی توان از این کمپوست استفاد کرد.

مدیرعامل سازمان پسماند شهرداری اصفهان ادامه داد: البته در شهر اصفهان و بسیاری دیگر شهرها کود مناسبی تولید و مورد استفاده قرار می گیرد اما متاسفانه در برخی دیگر از شهرها نیز همان کودی هم که تولید می شود دفن و مورد استفاده قرار نمی گیرد.

کمیلی با تا کید بر اینکه مطالعات نشان داده که باید بخش آلی پسماند از بخش غیرآلی آن جداسازی و به صورت جداگانه نیز مدیریت شود، خاطرنشان کرد:  خاک ما هوموس کم و به کود آلی نیاز دارد از همین رو باید از بخش آلی  نیز کود آلی تولید کنیم.

 وی تاکید کرد: سالها خاک را آلوده کرده ایم اما از این پس باید برای داشتن خاک غنی تلاش کنیم تا بتوانیم استفاده های بهتری از خاک داشته باشیم.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان در ادامه با اشاره به اینکه در روش های هوازی متاسفانه گازهای گلخانه ای تولید و باعث آسیب زدن به لایه اوزن می شود، گفت: اما با استفاده از روش های بی هوازی می توان برق و انرژی تولید و ازحداکثر پسماند استفاده کرد.

کمیلی با بیان اینکه از مواد غیرآلی پسماند که از ضایعات پلیمر و یا نفتی هستند می توانیم سوخت مشتق شده از پسماندRDF تولید کنیم و آنها را در مراحلی نیز خشک و خرد کرده و به عنوان سوخت جایگزین در کارخانجات سیمان استفاده کنیم گفت: به دلیل اینکه کارخانه های سیمان در کشور وجود دارند،  این پروژه قابل انجام است.

وی با بیان اینکه اگر در طول روز ۲۰۰ تن RDF به کارخانه سیمان اهدا کنیم در طول سال ۳۰ میلیون متر مکعب در گاز طبیعی صرفه جویی شده است، اظهار کرد: اگر در کشور نیز ۴۰ درصد ضایعات پسماند یعنی حدود۲۰ هزار تن پسماند در طول روز به سوخت جامد تبدیل و جایگزین گاز طبیعی  شود به  طورحتم استفاده از گاز طبیعی کاهش می یابد. 

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان با بیان اینکه در افق اصفهان ۱۴۰۰ شهر اصفهان شهری بدون پسماند دیده شده است، خاطرنشان کرد: امیدواریم به زودی اولین مجتمع فناوری های زیست محیطی مدیریت پسماند در شهر اصفهان و در کارخانه فعلی کودآلی راه اندازی شود.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج