مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان درآئین تودیع و معارفه رئیس اداره گازخمینی شهر گفت: خدمات گازرسانی در این شهرستان به نحو مطلوبی ارائه شده و تمامی جمعیت شهری و روستایی خمینی شهر از نعمت گاز طبیعی بهره مند هستند.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، علوی با بیان اینکه اداره گاز خمینی شهرهمواره از مدیران خدوم بهره مند بوده که شرایط زندگی مشترکین  را درک کرده و همکاری لازم  در ارائه خدمات و وصول مطالبات، با آنها داشته اند گفت: خوشبختانه رضایتمندی از خدمات شرکت گاز در این شهرستان بالاست.

وی با اشاره به ارائه خدمات ایمن و مستمرگاز طبیعی در شهرستان خمینی شهر افزود: زمستان سال گذشته،هیچ گونه  قطع گاز در شهرستان  خمینی شهر نداشتیم و امیدواریم این نوع خدمات رسانی در مدیریت جدید نیزهمچنان ادامه داشته است.

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان تاکید کرد: انتظارمی رود؛مشترکین خمینی شهردر مصرف انرژی پاک و خدادادی گاز طبیعی، بیش از گذشته صرفه جویی داشته و نکات ایمنی را رعایت کنند.

در ادامه، سرپرست فرمانداری خمینی شهر با اشاره به اینکه این شهرستان بالغ بر دو هزار300 شهید در هشت سال دفاع مقدس، تقدیم انقلاب کرده و دربسیاری از عرصه های کشور  پیشتاز بوده ، تاکید کرد؛ مردم این شهر شایسته بهترین خدمات هستند.

راعی اظهار داشت: اداره گاز خمینی شهردر بحث وصول مطالبات عملکرد موفقی داشته و با برخورد مناسب و همدلی با مردم، هماهنگی و حمایت فرمانداری توانسته بیش از گذشته اقدام نماید و مطالبات معوق را به روز کند.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج