دادستان اهواز دستور داد تا شهربازی پادادشهر اهواز تا اطلاع ثانوی به علت رعایت نکردن موارد ایمنی تعطیل شود.

 به گزارش خبرگزاری موج از خوزستان، دادستان مرکز استان خوزستان در رابطه با صدور دستور تعطیلی شهربازی پاداد شهر اهواز، گفت: باتوجه به اینکه قسمت اتاق برق و سیم کشی پارک کاملا غیر ایمن و خطر جانی دارد احتمال اتش سوزی و برق گرفتگی وجود داشت.

عباس حسینی پویا دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خوزستان در رابطه با صدور دستور تعطیلی شهربازی پاداد شهر اهواز تصریح کرد: باتوجه به اینکه قسمت اتاق برق و سیم کشی پارک کاملا غیر ایمن و خطر جانی دارد احتمال اتش سوزی وبرق گرفتگی وجود داشت.

وی خاطرنشان کرد: به دلیل حفظ سلامت کودکان ومراجعین به پارک تا رفع اشکالات موجود پارک و شهر بازی تعطیل شد.

دادستان مرکز استان خوزستان بیان داشت: به شهرداری و سازمان پارکها و شرکت توزیع نیروی برق اهواز نیز اخطار داده شده که سریعا نواقص را رفع نمایند.

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اهواز نیز در این باره اظهار کرد: دادستان اهواز به علت خطرناک بودن سیستم برق شهربازی پادادشهر اهواز و به منظور ایمن سازی این سیستم، دستور تعطیل شدن این شهربازی را داده اند و احتمالاً تا یکی یا دو روز آینده، این شهربازی تعطیل می شود.

محمدرضا فکوریان تصریح کرد: شبکه برق شهربازی اهواز فرسوده است و نیاز به تعمیرات و اصلاحاتی دارد. دادستان تشخیص داده است که باید این شبکه برق اصلاح شود و شهرداری هم در کنار دادستانی اعلام کرد که سریعاً بحث رفع نواقص شبکه برق شهربازی پادادشهر را انجام می دهد.

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اهواز افزود: البته شهربازی پادادشهر به صورت موقت تعطیل خواهد شد. پس از رفع نواقص شبکه برق و ایمن سازی کابل ها مجدداً این شهربازی بازگشایی می شود. زمان دقیق بازگشایی شهربازی هنور مشخص نیست و بستگی به تعمیرات موردنیاز شبکه برق این پارک دارد.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج