در جلسه مشترک کمیسیونهای عمران وبرنامه وبودجه شورای اسلامی شهررشت لایحه جایزه پرداخت تشویقی دربخش سرمایه گذاری وساخت وساز در رشت مطرح و بندهایی از آن تصویب شد.

به گزارش خبر گزاری موج از رشت ، در جلسه مشترک کمیسیونهای عمران وبرنامه وبودجه شورای اسلامی شهررشت لایحه جایزه پرداخت تشویقی دربخش سرمایه گذاری وساخت وساز در رشت مطرح و بندهایی از آن تصویب شد

رئیس کمیسیون عمران شورای اسلامی شهررشت اظهارکرد:در این لایحه برای افرادی که قصد دارند پروانه ساخت وساز بگیرند جوایزی به منظورپرداخت به موقع عوارض در نظر گرفته شده است .

عباس صابرافزود:افرادی که میخواهند اقدام به گرفتن پروانه ساخت کنند در صورت پرداخت به موقع عوارض درنظرگرفته شده درسه ماهه نخست سال ۲۵ درصد،سه ماهه دوم سال ۲۰ درصد،سه ماهه سوم سال ۱۵ درصد ودرسه ماهه آخرسال ۱۰ درصد بخشودگی شامل حالشان خواهدشد.

وی بااشاره به اینکه این اقدام موجب تشویق افراد میشود تصریح کرد:یقینا بااین اقدام افراد به منظور بهره مندی از بخشودگیهای مورد نظر ترغیب خواهندشد.

در این جلسه عضو کمیسیون برنامه وبودجه شورای اسلامی شهررشت نیزبا بیان اینکه با این لایحه موافق هستم گفت:یقینا این اقدام نقش مهمی در پرداخت عوارض ساختمانی توسط شهروندان دارد.

فاطمه شیرزاد افزود: در شش ماهه دوم سال شهروندان به منظور برخورداری از بخشودگیهای پایان سال و.. بیش از ماههای دیگر سال نسبت به پرداخت عوارض اقدام می کنند.

در ادامه این جلسه نائب رئیس کمیسیون برنامه وبودجه بااشاره به قرائت لوایح در صحن کمیسیونهای شورا گفت:اطلاعات مربوط به جلسات کمیسیونها باید از قبل در اختیار اعضا قرار داده شود.حجت جذب افزود:بااینکار اعضا بااشرافیت بیشتری به بررسی لوایح مطروحه خواهند پرداخت .

در این جلسه شش بند از ۲۵ بند مربوط به لایحه جایزه پرداخت تشویقی در بخش سرمایه گذاری وساخت وساز مورد بررسی وتصویب قرار گرفت وبررسی مابقی بندهای آن به جلسه مشترک آینده کمیسیونهای عمران وبرنامه وبودجه شورا موکول شد.

لایحه دیگری که در جلسه مشترک امروز کمیسیونهای عمران وبرنامه وبودجه مورد بررسی قرار گرفت موضوع برون سپاری خدمات شهرداری رشت به بخش خصوصی بود.

رئیس کمیسیون عمران شورای اسلامی شهررشت در این باره گفت:براساس این لایحه قرار است انواع خدمات شامل صدور استعلامات،صدور مفاصاحساب،بهره برداری موقت و... به بخش خصوصی واگذارشود.

عباس صابر افزود:با برون سپاری خدمات شهر داری رشت موافقم وبعقیده بنده اینکار موجب کاهش مراجعات به شهرداری وتسریع در امور خواهدشد.

وی بااعلام اینکه در تمام دنیا این مباحث به بخشهای خصوصی واگذارشده است تصریح کرد:چنانچه این مباحث در بیست دفتر خصوصی رسیدگی شود یقینا کارها سرعت بهتری خواهدگرفت وباید از کارشناسان زبده وباسابقه فعالیت حداقل ده ساله در این دفاتر استفاده کرد.

وی بااعلام اینکه تمام اموردراین دفاتر باید براساس ضوابط مشخص شده توسط شهراری انجام بگیرد گفت:بنده اعتقاد دارم این دفاتر در ابتدا باید فرآیند تایید صلاحیت را طی نموده وپس از آن در قالب دوره های آموزشی شش ماهه تمامی اصول به آنان آموزش داده شود.

صابر افزود:درخصوص مباحث اخلاقی نیز باید توضیحات لازم ارائه وتکریم ارباب رجوع مد نظر باشد.

در این جلسه شهردار منطقه یک رشت نیز بااشاره به اینکه امورات در شهرداری رشت کارشناس محور است گفت:ما باید براساس IT وبصوت هوشمند امورات را انجام بدهیم.

محمدپور ناصرانی افزود:چنانچه شهرداری رشت به شبکه های ITمجهزشود شهروندان می توانند از داخل منازل خود امور را بررسی وپیگیر پرونده های مطروحه خود در شهرداریهای مناطق باشند.

یکی از اعضای شورای اسلامی شهررشت در این جلسه بااعلام اینکه اتوماسیون اداری فعلی شهرداری مشکلات فراوانی دارد گفت:تاکنون طی دو مرحله به اعضای شورا اعلام شد که اطلاعات داخل اتوماسیون ازبین رفته است.

محمود باقری افزود:درشرایطی که اتوماسیون اداری شهرداری رشت چنین وضعیتی دارد صحبت کردن پیرامون هوشمند سازی معنایی ندارد.

لایحه برون سپاری خدمات شهرداری رشت جهت اخذ تصمیم نهایی به صحن شورا ارسال شد.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج