مدیر امور آب و فاضلاب روستایی فومن از قطع انشعاب مشترکان پرمصرف و بدهکار آب شرب روستایی شهرستان فومن خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج از فومن، مدیر امور آب و فاضلاب روستایی فومن گفت: برای 265 مشترک پرمصرف و بدهکار آب شرب روستایی این شهرستان اخطاریه قطع انشعاب صادر شد.

محمد هنرپاک افزود: در یکماه گذشته با پیمایش های انجام شده بیش از 60 انشعاب مسکونی به کاربری غیردایم تبدیل شد.

وی خاطرنشان کرد: در این مدت 15 انشعاب غیرمجاز آب شرب روستاهای شهرستان فومن تعیین تکلیف و به مجاز تبدیل شد.

هنرپاک تصریح کرد: در حال حاضر بیش از 15 هزار مشترک مسکونی و غیرمسکونی این شهرستان از نعمت آب آشامیدنی سالم و بهداشتی برخوردارند.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج