مدیر جهاد کشاورزی اصفهان گفت: با تمهیدات انجام شده برای مبارزه با سن گندم، خوشبختانه این مبارزه در شهرستان اصفهان با موفقیت انجام شد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، صادقی گفت: با تشکیل کمیته های فنی نیاز است تحقیقات بیشتری بر روی این آفت انجام شود تا روش های موثری جهت جلوگیری از فعالیت این آفت مورد استفاده قرار گیرد.

وی بیان کرد: در ابتدا با برگزاری جلسات ستاد سن شهرستان با مسئولان و کلیه اعضای شبکه های مراقبت در محل مدیریت و با تحلیل روند مبارزه با سن در سال‌های گذشته، برنامه‌ریزی‌های لازم شکل گرفت.

به گفته وی، از جمله اقدام های لازم برای رصد مزارع و بررسی ریزش سن و تراکم شامل: تشکیل ۱۱ شبکه مراقبت دولتی (۱۰ شبکه درمراکز و۱ شبکه در مدیریت)، تشکیل ۱۱ شبکه مراقبت گندم (بخش خصوصی) در قالب ۱۱ طرح خرید خدمات کارشناسی، تجهیز امکانات دولتی (تعمیر سم پاشهای دولتی تهیه تور و …)، بررسی کانون های اولیه ریزش سن و مقابله با آن ها در کانون ها و ارسال دستور العمل های فنی به مراکز و کلینیک های گیاه پزشکی بوده است.

حسینی گفت: اولین زمان ریزش سن در ۱۲ اسفندماه مشاهده شد و مبارزه با سن مادر از ۱۵ فروردین ماه سال ۹۶ در منطقه اصفهانک آغاز شد و مشاهده پوره سن نیز اولین بار در تاریخ ۲۹ فروردین ماه  در منطقه جرقویه سفلی صورت گرفت.

وی ادامه داد: ۲۶ اردیبهشت ماه امسال  مبارزه با پوره سن آغاز شد و تا اواخر خرداد ماه ادامه داشت و قسمتی از مزارع رها شده نیز با همکاری اعضای شبکه مراقبت و فراهم نمودن سم مورد نیاز سم پاشی شد.

مدیر جهاد کشاورزی اصفهان بیان کرد: سال گدشته بیش از ۳۵ هزار هکتار مبارزه با سن در سطح شهرستان انجام گرفته که این عدد در سال جاری به ۳۸ هزار هکتار رسیده است.

سن گندم به عنوان یکی از مهمترین آفات گندم و جو از عوامل اصلی محدود کننده کشت غله در استان محسوب می شود و در مرحله طغیان این توانایی را دارد که تا ۱۰۰ درصدمحصولات را نابود کند.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج