رئیس شورای اسلامی شهرستان رشت گفت:دو رودخانه گوهررود و زرجوب رشت به منظور احیا و بهسازی نیازمند نگاه ملی هستند.

به گزارش خبرگزاری موج از رشت، رئیس شورای اسلامی شهرستان رشت گفت:دو رودخانه گوهررود وزرجوب رشت به منظوراحیا وبهسازی نیازمند نگاه ملی هستند.

اسماعیل حاجی پور باابرازنگرانی ازوضعیت نابسامان دورودخانه گوهررود و زرجوب رشت اظهارکرد:زرجوب وگوهررود در گذشته های نه چندان دورسمبل زیبایی وزندگی بودند اما امروزه جزو آلوده ترین رودخانه های جهان هستند.حاجی پور بااعلام اینکه اعتبار اختصاص یافته درسفردولت به گیلان مانندگوشت قربانی تقسیم شدافزود:درسفرگذشته دولت روحانی به گیلان پنجاه میلیارد تومان اعتبارجهت احیای دورودخانه رشت اختصاص یافت که ازاین مبلغ پانزده میلیاردتومان به حساب استان واریزشد اما اعتبارواردشده به گیلان مانند گوشت قربانی مابین برخی ازسازمانها تقسیم وعملا هیچ کارموثری برای نجات گوهررود وزرجوب صورت نگرفت.

رئیس شورای اسلامی شهرستان رشت بااشاره به اینکه هر ثانیه سه لیترشیرآبه سمی وارد دو رودخانه رشت می شودگفت:بعلت انباشت زباله ها وسرازیری فاضلابهای صنعتی وخانگی به زرجوب وگوهررود وضعیت بحرانی درآنها حاکم است.

حاجی پورافزود:در دولت یازدهم بانگاهی ملی به دریاچه ارومیه مجددا شاهد احیای آن بودیم وحال انتظارداریم این نگاه ملی به رودخانه های گوهررود وزرجوب رشت اختصاص یابد.

وی بااشاره به اینکه نمایندگان مردم گیلان درمجلس شورای اسلامی باید ازاین موضوع دفاع کنند تصریح کرد:برای احیای زرجوب وگوهررود نیازمند اتحاد وهمدلی نمایندگان گیلان درمجلس شورای اسلامی هستیم وانتظارداریم بادفاع ازحقوق مردم استان اعتبارات ملی جهت نجات دورودخانه جذب کنند.

رئیس شورای اسلامی شهرستان رشت درخصوص اعتبارات موردنیاز به منظوراحیا وبهسازی دورودخانه رشت تصریح کرد:طبق بررسیهای انجام شده نجات زرجوب وگوهررود از وضعیت نامناسب فعلی نیازمند نهصد وپنجاه میلیارد تومان اعتبارمی باشدواین مهم باید توسط نمایندگان مردم استان درمجلس شورای اسلامی محقق شود.

اسماعیل حاجی پوردرخصوص تشکیل کابینه دولت جدید درکشور افزود:گیلان سومین استان کشوربود که بیشترین رای اعتماد را به دولت روحانی دادوحال انتظارداریم درکابینه دولت روحانی شاهدحضوربیشترگیلانیان باشیم.

وی افزود:درحال حاضر محمدباقرنوبخت تنها نماینده گیلان در دولت است وانتظارمی رود باکثرت آرایی که روحانی در انتخابات ریاست جمهوری درگیلان کسب کرددولت آینده سهم بیشتری درکابینه اش به گیلانیان اختصاص دهد.

رئیس شورای اسلامی شهرستان رشت تصریح کرد:این خواسته حق قانونی مردم فهیم وتاریخ ساز گیلان می باشد وامیدواریم دولتمردان به این مهم توجه ویژه ای داشته باشند.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج