در راستای استفاده مطلوب از ظرفیت ها و توانمندی های علمی، پژوهشی، آموزشی و آزمایشگاهی موجود در شرکت گاز استان اصفهان و دانشگاه صنعتی اصفهان، بین این دو مرکز تفاهم نامه همکاری مشترک، منعقد شد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، شایان ذکر است، از آنجا که لازم است همواره بین دانشگاه و صنعت به عنوان کانون کسب خود کفایی و مبداء تحولات، ارتباط متقابلی وجود داشته باشد این تفاهم همکاری صورت پذیرفت تا زمینه ی توسعه پژوهش های کاربردی، رفع مشکلات صنعت و دانشگاه با استفاده از توانمندی های علمی، فنی، اطلاعاتی، تجربه، تخصص، امور آزمایشگاهی و کارگاهی جهت پاسخگویی به معضلات و مشکلات طرفین فراهم گردد.

به موجب این تفاهم نامه، اجرای طرح های پژوهشی مورد نیاز شرکت گاز استان اصفهان ، مشاوره یا نظارت بر طرح های در دست اقدام و پایان نامه های تحصیلات تکمیلی در زمینه های مورد نیاز شرکت گاز،  دعوت از متخصصین شاغل در شرکت گاز جهت حضور در سمینارهای علمی، جلسات دفاعیه، پایان نامه ها ، داوری در سمینارهای علمی مرتبط با فعالیتهای شرکت گاز توسط دانشگاه صنعتی اصفهان در طی مدت سه سال از موضوعاتی بود که در این تفاهم نامه به امضای طرفین رسید و دانشگاه صنعتی اصفهان متعهد به انجام آنها شد.

 همچنین در اولویت قراردادن عناوین تحقیقاتی پیشنهادشده از سوی شرکت گاز ، ارائه خدمات آزمایشگاهی، علمی و اطلاعاتی در زمینه های تخصصی، همفکری و نظارت بر طرح های تحقیقاتی شرکت گاز نیز جزء تعهدات دانشگاه صنعتی اصفهان در این تفاهم نامه قرار گرافت.

تهیه مستمر عناوین تحقیقاتی مورد نیاز شرکت گاز و ارسال آن به دانشگاه، بررسی طرح های پژوهشی پیشنهادی دانشگاه و اعلام نظر سریع و به موقع در خصوص امکان تصویب آنها،  تامین حمایت مالی مورد نیاز برای پروژه های مصوب و حمایت مالی از پایان نامه های دانشجویان تحصیلات تکمیلی ،فراهم نمودن ظرفیت کافی و شرایط مناسب برای انجام دوره های کار آموزی دانشجویان در شرکت گاز از مواردی بود که شرکت گاز استان اصفهان متعهد به انجام آنها گردید.

گفتنی است، برگزاری همایش های علمی- تحقیقاتی مشترک، استفاده متقابل از کتابخانه ها ، انجام بازدیدهای علمی متقابل ، استفاده از امکانات تحقیقاتی (آزمایشگاهی، کارگاهی)  نیز از مواردی بود که در این تفاهم نامه به صورت مشترک مورد توافق طرفین قرار گرفت.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج